Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Thoughts

A clever person solves the problem...
 
A wise person avoids it...
?You
I once asked......Kάποιος,κάπου,κάποτε μου είπε...Α capable person uses both of them to rule...
A capable and responsible person rules wisely...
A capable,responsible and wise person rules by cleverly avoiding the problem...
A capable,responsible, wise and clever person may be the problem that needs tobe solved...
May the power of the circle be with you when the endless of the spiral starts to swallow...
  
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: