Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

Τhe Broken Tower
And so it was i entered the broken world
To trace the visionary company of love,
                                              its voice
An instant in the wind ( i know not wither hurled)
But not for long to hold each desperate
                                                choice


                                             H. Crane                                                                                 

Δεν υπάρχουν σχόλια: