Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012


"We have long forgotten that activities can be simple and precise. Every act of our lives can contain simplicity and precision and thus can have tremendous beauty and dignity."
    Chogyam Trungpa Riponche
                                                               
                                                                                 

Δεν υπάρχουν σχόλια: