Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

             
                                                         

All that is gold does not glitter

 

 

 

 

Not all those who wander are lost;
The old that is strong does not wither,
Deep roots are not reached by the frost.

From the ashes a fire shall be woken,
A light from the shadows shall spring;
Renewed shall be blade that was broken,
The crownless again shall be king.


John Ronald Reuel Tolikien 

 

 
  


Δεν υπάρχουν σχόλια: