Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013Weltenbrand by indeepsilence  Όταν οι λέξεις χάνουν το νόημα τους, οι αρτηρίες του κόσμου αδειάζουν το αίμα τους
                                                
                                                                      
                                                                                      


 Τερζάκης Α.
Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013

 

 

 

 

 

 


Much madness is divinest sense
To a discerning eye;
Much sense the starkest madness.
‘T is the majority
In this, as all, prevails.
Assent, and you are sane;
Demur, – you ‘re straightway dangerous,
And handled with a chain.


Emily Dickinson

Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013
Behind Me — dips Eternity –
Before Me — Immortality –
Myself — the Term between –
Death but the Drift of Eastern Gray,
Dissolving into Dawn away,
Before the West begin –


  Emily Dickinson
Play it loud..


Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013


In and Out of Time

 


 

 

The sun has come.
The mist has gone.
We see in the distance…
our long way home.
I was always yours to have.
You were always mine.

We have loved each other in and out of time.
When the first stone looked up at the blazing sun
and the first tree struggled up from the forest floor
I had always loved you more.
You freed your braids…
gave your hair to the breeze.
It hummed like a hive of honey bees.
I reached in the mass for the sweet honey comb there….
Mmmm…God how I love your hair.

You saw me bludgeoned by circumstance.
Lost, injured, hurt by chance.
I screamed to the heavens….loudly screamed….
Trying to change our nightmares into dreams…

The sun has come.
The mist has gone.
We see in the distance our long way home.
I was always yours to have.
You were always mine.
We have loved each other in and out
in and out
in and out
of time.

 

 

Maya Angelou