Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016


That moment 

you realise there's no turning back

no looking over your shoulder no regrets

just you the road and infinite possibilitiesPhoto : Infinity by Hengki Koentjoro


Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2016