Σάββατο, 31 Αυγούστου 2019

                                                                         weekend reflections     
                                                                                       Lake Ziros    
                                                                                        Aug 2019