Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

~ Bobby Womack ~

 

 

 

 

 California Dreamin'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηe went for a walk on a summer's day

                             And he'll be singing along  all the way..

 

 

 

Κυριακή, 22 Ιουνίου 2014

Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014

                                             

So now
  if there is
    something
      that 
        makes you
           upset 
             or 
                makes you
                   unhappy -
                      try to reach
                         that point; 
                            that axis, 
                               that is just 
         Silence.         And this Silence will make you powerful.Shri Mataji Nirmala Devi


   After silence, 
             that which 
             comes nearest to
             expressing 
             the inexpressible 
             is  
             Music 
   Aldous Huxley                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                            
 
    Photo by Safa Pirshiri            


Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

Brookside I by Aykan OzenerAs I look at the human story I see two stories. They run parallel and never meet.
One is of people who live, as they can or must, the events that arrive; the other is of people who live, as they intend, the events they create.

Margaret Anderson