Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2018


There is one spectacle grander than the sea, that is the sky; there is a spectacle grander than the sky, that is the interior of the soul


Victor Hugo
Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2018

                                     There's a certain Slant of light...                 
                
                                                          https://youtu.be/vIk2CGUTPr0