Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2018


There is one spectacle grander than the sea, that is the sky; there is a spectacle grander than the sky, that is the interior of the soul


Victor Hugo
Δεν υπάρχουν σχόλια: