Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015


Deviation
ahead
you feel
all things 
considered
take
place
in a ride


Nov 2015-''Ηell is empty and all the devils are here."
-" There's no heaven or hell.
Just people. 
Living their lives the best they can."


Για την Δ.  την Τ.  τον  Κ.  τον Π.  τον Γ. την Ο.  τον Κ. 
και μερικούς ακόμη φωτεινούς ανθρώπους. Αν και στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα αφαιρώντας εντελώς το προσωπικό στοιχείο οι ιστορίες, οι ζωές έχουν κοινές αναφορές.Και το τραγούδι γιατί το χόρευες τρελά, όπως μου είπε πρόσφατα ο Κ.
Και χάρηκα.