Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018
μικρές νότες

αφουγκράσου

χορός-

το άπειρο

ταξίδι αλλιώτικο

το γρασίδι που πατάς

ψίθυρους αφήνει

μεγαλώνειςΤρίτη, 12 Ιουνίου 2018The Stolen ChildWhere dips the rocky highland
Of Sleuth Wood in the lake,
There lies a leafy island
Where flapping herons wake
The drowsy water rats;
There we've hid our faery vats,
Full of berries
And of reddest stolen cherries.
Come away, O human child!
To the waters and the wild
With a faery, hand in hand,
For the world's more full of weeping than you can understand.

Where the wave of moonlight glosses
The dim gray sands with light,
Far off by furhtest Rosses
We foot it all the night,
Weaving olden dances
Mingling hands and mingling glances
Till the moon has taken flight;
Τo and fro we leap
And chase the frothy bubbles,
While the world is full of troubles
And anxious in its sleep.
Come away, O human child!
To the waters and the wild
With a faery, hand in hand,
For the world's more full of weeping than you can understand.

Where the wandering water gushes
From the hills above Glen-Car,
In pools among the rushes
That scarce could bathe a star,
We seek for slumbering trout
And whispering in their ears
Give them unquiet dreams;
Leaning softly out
From ferns that drop their tears
Over the young streams.
Come away, O human child!
To the waters and the wild
With a faery, hand in hand,
For the world's more full of weeping than you can understand.

Away with us he's going,
The solemn-eyed:
He'll hear no more the lowing
Of the calves on the warm hillside
Or the kettle on the hob
Sing peace into his breast,
Or see the brown mice bob
Round and round the oatmeal chest,
For he comes, the human child,
To the waters and the wild
With a faery, hand in hand,
For the world's more full of weeping more than he can understand.William Butler Yeats  (1865 - 1939 )


From "The Wanderings of Oisin and Other Poems"  ( 1889 )                                                         https://youtu.be/Jg-oJKYIinQ