Σάββατο, 12 Μαΐου 2012


    
                                         

                                          
Ηe: The course of love never did run smooth...                                    
                                         
 


 
        
  


 


                      She:     Love is the beauty of the Soul...

Δεν υπάρχουν σχόλια: