Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013
The most merciful thing in the world, I think, is the inability of the human mind to correlate all its contents. We live on a placid island of ignorance in the midst of black seas of the infinity, and it was not meant that we should voyage far
H. P. Lovecraft


Δεν υπάρχουν σχόλια: