Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013
You gain strength, courage, and confidence by every experience in which you really stop to look fear in the face. You are able to say to yourself, 'I lived through this horror. I can take the next thing that comes along. 
Eleanor Roosevelt

Δεν υπάρχουν σχόλια: