Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2012Let us go forth, the tellers of tales, and seize whatever prey the heart long for, and have no fear.
Everything exists, everything is true and the earth is only a little dust  under our feet...

                                                                      W. B. YEATS

1 σχόλιο:

Ξωτικό της πόλης είπε...

πόση αλήθεια αναδύεται μέσα σε λίγες γραμμές...