Σάββατο, 14 Ιουλίου 2012

*******


GUSTAV KLIMT  14/7/1862 - 6/2/1915

    The Kiss


                                                                                                                                                                                               Acqua Mossa    
                                                                                                                                                                                                     Fulfilment 
                                                                   Hygeia                                                                               
             

                                                                                                          Water Serpents II
                                                                                  Mother and child


                                                                        

                                                                        
Birch  Forest

                                                                                                                           


                                                                           Avenue in Schloss Kammer Park

     Δεν υπάρχουν σχόλια: