Κυριακή, 1 Ιουλίου 2012It is written on the arched sky,
It looks out from every star, 
It is the poetry of  Nature,
It is that which uplifts 
The  spirit  within  us. 

                                                    John  Ruskin

Δεν υπάρχουν σχόλια: